Wat is APK ?APK-regelgeving

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, bedrijfsauto of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van 3.500 kg, jaarlijks of om de twee jaar laten keuren. Afhankelijk van het voertuig, de datum dat deze voor het eerst op de weg is toegelaten, én het soort brandstof, moet dat vanaf het derde of vierde levensjaar. Na deze eerste keuring vindt de eerstvolgende keuring plaats na één of twee jaar. Zware bedrijfsauto’s, aanhangwagens en sommige speciale voertuigen moeten elk jaar worden gekeurd vanaf het moment dat ze nieuw op de weg worden toegelaten. De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijft dus belangrijk.

Wanneer moet uw auto gekeurd worden?

Als een personenauto of lichte bedrijfsauto (tot 3.500 kg) al eerder APK is goedgekeurd, kunt u uitgaan van de datum vermeld op het APK-keuringsrapport. Dit hebt u bij de vorige keuring meegekregen. Vóór of op deze datum moet de auto opnieuw goedgekeurd zijn.

Als uw voertuig al eerder is gekeurd
Als uw voertuig al eerder is gekeurd, dan kunt u de vervaldatum van de APK-keuring bekijken bij Voertuiggegevens online raadplegen of u kijkt naar de datum die op het APK-keuringsrapport staat. Vóór deze datum moet het voertuig opnieuw goedgekeurd zijn.

Als uw voertuig nog niet eerder is gekeurd
Als uw voertuig nog niet eerder is gekeurd, dan kunt u in het schema hieronder zien wanneer het voor het eerst voor APK gekeurd moet worden. 

Wijziging brandstof
Als de brandstof van uw voertuig wijzigt, dan kan dit van invloed zijn op de APK-frequentie. Bijvoorbeeld een auto gaat van benzine naar gas, de frequentie verandert dan van 4-2-2-1 naar 3-1-1-1.

Hoe vaak APK Keuren?

Drie of vier jaar (zie tabel hieronder) nadat een personenauto of lichte bedrijfsauto voor het eerst op de weg is toegelaten, is deze keuringsplichtig. Dit is afhankelijk van het soort brandstof.

Personenauto’s en
lichte bedrijfsvoertuigen (<3.500
kg)
Brandstof Wanneer keuren?
Datum eerste toelating na1 januari 2005 Benzine, alcohol en/of elektromotor Eerste APK na 4 jaar, daarna
twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar
Diesel, gas of anders (evt. in combinatie met
elektrisch)
Eerste APK na 3 jaar, daarna
elk jaar
Datum eerste toelating vóór 1
januari 2005
Alle Eerste APK na 3 jaar, daarna
elk jaar
Voertuig 30 jaar of ouder Alle Eens per 2 jaar APK
Datum eerste toelating vóór1 januari 1960 Alle Geen APK-plicht

 

Voor zware voertuigen (> 3.500 kg) geldt een jaarlijkse keuringsplicht (datum eerste toelating na 1 januari 1960).

Keuren tot twee maanden vooraf

U kunt uw voertuig tot twee maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum. De vervaldatum van de APK-keuring kunt u vinden via de website van de RDW.

Wat is ‘datum eerste toelating’?

De eerste inschrijvingsdatum is de datum waarop het kentekenbewijs is afgegeven. Tenzij bij de rubriek ‘bijzonderheden’ een andere datum staat vermeld. Zoals bij kentekenbewijzen van na 1 april 1999 waarop ‘datum eerste toelating’ en ‘datum eerste afgifte Nederland’ staat vermeld.

Speciale voertuigen Wanneer keuren?

Taxi, ambulance, bus en voertuigen voor vervoer van gevaarlijke stoffen Elk jaar APK

Hoe voorkom ik een bekeuring voor een verlopen APK-keuring?

Het is niet mogelijk uitstel te verlenen voor de APK-keuring. Als u niet aan de keuringsplicht kunt of wilt voldoen, heeft u de mogelijkheid de geldigheid van het kentekenbewijs te laten schorsen op het postkantoor. Hieraan is echter de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat u gedurende die periode met de auto geen gebruik mag maken van de openbare weg. Dit betreft zowel het staan als het rijden op de openbare weg. Tijdens zo’n schorsing heeft u een vrijstelling voor dat voertuig voor het nakomen van de voertuiggebonden verplichtingen. Eén daarvan is de APK-keuringsplicht. Als de schorsing afloopt moet u weer aan alle verplichtingen voldoen, dus ook aan de APK. Laat uw voertuig keuren vlak voordat de schorsing afloopt. U mag met het geschorste voertuig van de openbare weg gebruik maken om naar de keuring te gaan. Zorg er wel voor dat het voertuig op dat moment verzekerd is.

Wat wordt gecontroleerd?

Bij de APK let de keurmeester onder andere op de volgende onderdelen:

  • Verkeersveiligheid: remmen, wielophanging, schokdempers, banden, stuurinrichting, verlichting en carrosserie
  • Milieu: uitlaatgassen
  • Algemeen: het voertuigbewijs, voertuigidentificatienummer en de gebruikte brandstof.

Andere belangrijke punten:

Kentekenplaten

Op het voertuig moeten de juiste kentekenplaten zitten. Gebleken is dat kentekenplaten soms verdwijnen. Dit kan gebeuren door diefstal. Een andere mogelijkheid is verlies, aangezien veel kentekenplaten in houders geklemd zitten en niet op de auto zijn vastgeschroefd. De RDW adviseert iedere voertuigbezitter de kentekenplaten goed vast te schroeven of vast te plakken met dubbelzijdig tape. De duplicaatcode van het kentekenbewijs moet overeenkomen met de duplicaatcode op de kentekenplaat.

Roetmeting

Sinds 1 januari 1997 ondergaan auto’s met een dieselmotor én met een bouwjaar van 1980 of later bij de APK een roetmeting. De APK-keurmeester volgt hierbij een voor heel Europa vastgestelde meting. Bij deze meting is het van groot belang dat u uw voertuig in een goede staat van onderhoud voor de keuring aanbiedt om motorschade te voorkomen. De dieselmotoren van na 1972 zijn erop geconstrueerd om deze meting te kunnen ondergaan mits de onderhoudsbeurten overeenkomstig de fabrieksvoorschriften zijn uitgevoerd.

Viergasmeting

Vanaf 1 januari 1998 moeten auto’s met een benzinemotor of LPG-motor met een ‘geregelde’ katalysator én met een bouwjaar van 1993 of later een zogenaamde viergasmeting ondergaan. Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over voertuigtechnische eisen bij APK vindt u oude website van de RDW.

Waar kunt u uw auto APK laten keuren?

U kunt uw voertuig APK laten keuren bij garagebedrijven en keuringsstations in Nederland die door de RDW zijn erkend. Een erkend bedrijf of keuringsstation herkent u aan de stickers zoals hieronder staan afgebeeld:

apk_lichte_voertuigen ned0202_0076_schild

Controle door RDW

De RDW controleert deze bedrijven regelmatig. Daarnaast controleert de RDW steekproefsgewijs of de keuring goed is uitgevoerd. Jaarlijks controleert de RDW zo’n 200.000 voertuigen. Dat is 3 procent van het aantal voertuigen dat ieder jaar wordt gekeurd. Als uw voertuig APK-plichtig is, dan mag u niet rijden zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurd voertuig, dan keert uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit. Het is dus van groot belang om te weten wanneer uw voertuig APK- gekeurd moet zijn.

Wie mag het voertuig laten keuren?

Het maakt niet uit wie met het voertuig naar de APK-keuring gaat. Diegene moet wel het originele Voertuigbewijs/ kentekenbewijs deel I meenemen.

Waarom uw auto bij APK Besseling laten keuren?

Bij APK Besseling bent u verzekerd van een onafhankelijke keuring. Wij zijn volledig onafhankelijk omdat wij geen garage zijn en dus geen reparaties uitvoeren of onderdelen verkopen. Wij hebben dus geen baat bij het afkeuren van een voertuig. Veel garagebedrijven keuren het voertuig, repareren het voertuig als deze ‘afgekeurd’ wordt en keuren het vervolgens goed. Als eigenaar van het voertuig bestaat er dan geen enkele controle of de reparaties die uitgevoerd zijn en waarvoor men betaalt, ook daadwerkelijk noodzakelijk waren om het voertuig door de APK te krijgen. Dit is de reden waarom u bij APK Besseling altijd weet waar u aan toe bent: wij keuren niet af wat goed is en u bent er zeker van dat u niet meer kosten maakt dan noodzakelijk.

Wat kost een APK?

De wet geeft geen vaste minimum- of maximumprijs voor de keuring. De APK kan deel uitmaken van een onderhoudsbeurt of apart uitgevoerd worden. APK Besseling verricht geen onderhoud of reparaties. U betaalt dus alleen voor de onafhankelijke keuring. Voor tarieven zie het menu elders op deze site.

Het keuringsrapport

Als uw voertuig is gekeurd ontvangt u een keuringsrapport, zowel bij een goedkeuring als bij een afkeuring van het voertuig. Zorg dat u het keuringsrapport altijd krijgt. U hebt dit rapport nodig als u tegen het resultaat van de keuring in beroep wilt gaan. Het keuringsrapport (bij een goedgekeurde auto) moet u tijdens het gebruik van het voertuig bij u hebben. De politie kan er om vragen. Sinds 1 maart 2000 moet de keurmeester op het keuringsrapport niet alleen de reparatie- en afkeurpunten aangeven, maar ook adviespunten. Dit zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeuring van uw voertuig leiden maar die u wel binnen afzienbare tijd moet vervangen of repareren.

Verplicht meewerken aan de steekproef

Het kan gebeuren dat uw voertuig geselecteerd is voor een steekproef. Uw voertuig moet dan na de keuring nog beschikbaar blijven voor de RDW. De RDW-controleur is binnen 90 minuten na de afmelding aanwezig. Uw voertuig moet dus (maximaal) anderhalf uur, plus de tijd die nodig is voor de steekproefherkeuring zelf, beschikbaar blijven. U bent verplicht om aan de steekproef mee te werken. Wanneer u uw voertuig meeneemt voordat de RDW is geweest, krijgt u geen keuringsrapport. De eventuele goedkeuring van uw voertuig wordt dan ingetrokken en de RDW mag daarna alleen de nieuwe APK-keuring verrichten. U kunt dus niet meer terecht bij het bedrijf dat de keuring heeft verricht, maar u moet dan een afspraak maken bij één van de keuringsstations van de RDW.

Bent u het niet eens met het resultaat van de keuring?

Als u vindt dat uw voertuig ten onrechte is goed- of afgekeurd en u komt er met de betreffende APK-instantie niet uit, dan kunt u bij de RDW een herkeuring aanvragen. De behandeling van een dergelijke aanvraag kost € 45,-. U krijgt dit bedrag terug als uw voertuig inderdaad onterecht is goed- of afgekeurd. U heeft altijd een keuringsrapport nodig om in beroep te kunnen gaan. Vraag hier dus om bij het bedrijf.

Bent u het niet eens met de afkeuring van uw voertuig dan moet u meteen ná de keuring in beroep gaan bij het regiokantoor van de RDW waaronder de keuringsinstantie valt. U mag het voertuig niet verplaatsen en intussen geen reparaties (laten) verrichten. De herkeuring vindt nog dezelfde dag plaats.

Heeft u in een later stadium bezwaar tegen de APK-keuring van uw voertuig dan kunt u dit gedurende de geldigheid van het keuringsrapport schriftelijk melden bij een van de RDW- regiokantoren. Er vindt dan een herkeuring plaats. Het is echter wel moeilijk om na verloop van tijd vast te stellen of de APK juist is verricht. Immers, hoe langer de termijn is, hoe moeilijker het wordt om te achterhalen of het voertuig op het moment van de oorspronkelijke keuring wel of niet aan de gestelde eisen voldeed. Het is daarom raadzaam in dergelijke gevallen eerst contact op te nemen met de garage waar uw voertuig is gekeurd.

APK-keuringsrapport kwijtgeraakt?

Als u uw APK-keuringsrapport kwijt bent, kunt u bij een RDW-keuringsstation of bij de klantenbalies van de RDW in Veendam en Zoetermeer tegen betaling een duplicaat keuringsrapport verkrijgen. Dit kan alleen als uw voertuig APK goedgekeurd was. Een afspraak maken is niet nodig. U moet hierbij wel het Voertuigbewijs overleggen. De kosten van een duplicaat APK-keuringsrapport bedragen € 15,00. Meer info: RDW

De Nationale Auto Pas: verplichte registratie kilometerstand

Sinds 1 maart 1999 is registratie van de kilometerstand van uw auto een wettelijk verplicht onderdeel van de APK. Deze kilometerstand wordt geregistreerd in de databank van de Stichting Nationale Auto Pas. De kilometerstand wordt niet alleen bij keuringen, maar ook bij onderhoud, reparaties of taxaties geregistreerd.
De kilometerstanden worden in de Nationale Auto Pas geregistreerd om fraude met kilometerstanden te voorkomen en daarmee bij te dragen aan een grotere zekerheid over gebruikte auto’s. Raadpleeg voor meer informatie: www.autopas.nl.